Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana kryterium dochodowego w okresie świadczeniowym 2019/2020

W okresie świadczeniowym 2019/2020 przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

APEL - przeciwdziałanie negatywnym skutkom zimy!

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiskach. Działania pracowników...

APEL-przeciwdziałanie negatywnym skutkom zimy!

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiska Działania pracownikó...

Uwaga! Tańsze wakacje z KDR.

Posiadacz Kart Dużej Rodziny może skorzystać z tańszych wakacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje się, że: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach i zakresie określonych przepisami prawa. Dane...

Przetrwać zimę

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiskach

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Od 1 maja można starać się o wydanie regionalnej Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Gmina Dobrodzień jest jednym z partnerów samorządu województwa opolskiego w programie OKRiS. Wnioski o wydanie karty można pobierać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.